Du er lederen. Men hvordan leder du?

For å se en organisasjon fra et topplederperspektiv fordrer det at blikket rettes over både team og individ. Hensikt og mål for organisasjonen styrer strategiene. Vi bidrar aktivt inn i toppledergrupper og konsernledelse for å tydeliggjøre hva som er den riktige balansen mellom støtte og utfordring av bedriftens medarbeidere når resultatene skal nås. 

Den faglige plattformen vi benytter i ledergruppeutvikling i toppledergrupper og konsernledelse, er resultat av egen ledererfaring, mange års erfaring med ledere og ledergrupper i privat og offentlig sektor, samt tilpasning til nyere forskning og oppdatert ledelsesfilosofi. 

 

Vi styrker ledere gjennom ulike metoder:

  • Effektivitet i ledergrupper

  • Verdibasert ledelse

  • Mestringsledelse

  • Relasjonsledelse

  • Prestasjonsledelse