INGEN LAG BESTÅR AV ÈN PERSON

Du kan være verdens beste alene, og likevel verdens dårligste sammen med andre. Du kan være en del av en gruppe, uten at du er en del av et lag. Og til og med når du er en del av et lag, med lagleder og spilleregler og mål og det hele, så er det ingen garanti for at du er i godt lag. 

Vi jobber med ledelse, kultur og endring for både enkeltindivid, team og hele organisasjoner.

Organisasjonene vi møter kan ha en propp i systemet, en flaskehals, eller et velfungerende team der ting av en eller annen grunn ikke flyter så godt som de kunne, eller burde, gjort. Målet er alltid det gode resultatet, men bevegelsen fra start til mål er sjelden lik. Oppgavebeskrivelsen kan inneholde helomvending, smøring av maskineriet, eller en føre var mot innarbeidelse av onde sirkler. Prosessen inneholder endringer som må til for å ivareta utviklingen til både individ og gruppe. Vi skal ikke skryte på oss god geografisk retningssans, men veien til et godt lag har vi lang og god erfaring med – uansett terreng. 

 

MindUp leverer organisasjonsutvikling på alle nivå og berører tema som:

 • Ledelse

 • Team og ledergrupper

 • Kultur

 • Fusjon

 • Omstilling og endring

 • Strategi

 • Konflikt

 • Samhandling og dialog

mindup03.jpg

Du er lederen. Men hvordan leder du?

For å se en organisasjon fra et topplederperspektiv fordrer det at blikket rettes over både team og individ. Hensikt og mål for organisasjonen styrer strategiene. Vi bidrar aktivt inn i toppledergrupper og konsernledelse for å tydeliggjøre hva som er den riktige balansen mellom støtte og utfordring av bedriftens medarbeidere når resultatene skal nås. 

Den faglige plattformen vi benytter i ledergruppeutvikling i toppledergrupper og konsernledelse, er resultat av egen ledererfaring, mange års erfaring med ledere og ledergrupper i privat og offentlig sektor, samt tilpasning til nyere forskning og oppdatert ledelsesfilosofi.

 

Vi styrker ledere gjennom ulike teoretiske rammeverk:

 • Effektivitet i ledergrupper

 • Verdibasert ledelse

 • Mestringsledelse

 • Relasjonsledelse

 • Prestasjonsledelse

 
shutterstock_117131098.jpg

Vi utfordrer, utfyller – og utvikler 

 
 

Et riktig utgangspunkt er helt avgjørende for et godt sluttresultat. Istedenfor å ta én persons perspektiv for god fisk, har vi derfor god erfaring med oppstartssamtaler der hver enkelt deltaker får fortelle sin versjon. Her etablerer vi tillit, samtidig som behovene i gruppen som helhet blir mer konkrete. 

Metodikken og erfaringen vi baserer arbeidet vårt på er faglig forankret i prosesskonsultasjon, der rollen vår bidrar til å holde gruppen samlet samtidig som vi trekker den videre. For at dette skal gi mening, bruker vi en del tid på å etablere en felles forståelse av behovet og sette det hele inn i en faglig sammenheng. Men metodikken vår inneholder også tid til refleksjon (det er faktisk veldig verdifullt å sette seg ned og tenke litt i blant!), aktiviteter som hjelper musklene å huske, forpliktende aksjonsplaner og trening som vil ta gruppen videre også etter at vi har trådt ut av prosessen

ENDRING. ELLER INGENTING.

Det å endre seg er som regel ikke en enkel sak, verken som person eller organisasjon. Alle kan skrive ned en målsetting – men langt mer krevende er det å faktisk gjøre det som skal til for å oppnå det som står på et ark, en tavle eller i et strategidokument. MindUp etablerer en dyp forståelse av organisasjonens behov, hensikt og verdier, nettopp for å kunne skape resultatene som trengs.

Vi vet at mange må innom noen ubehageligheter rundt det at man faktisk skal endre seg. Det kan være en vanskelig erkjennelse å innse at om du ikke vil ha utvikling, så blir det ingen heller. Hvis det ikke skjer en faktisk endring, har vi ikke lykkes. Så du må ikke tro at vi gir oss så lett! 

 
 

Dette er MindUp

MindUp består av konsulenter med lang og bred erfaring fra ledelse og organisasjonsutvikling. Den samlede kompetansen i selskapet er verdifull i innsiktsarbeid og utvikling av organisasjoner – uansett utfordring. 

 
 

Mirjam Engelsvold / Daglig leder/Partner

+47 922 99 804  
mirjam@mindup.no

Tidlig i karrieren fikk Mirjam toppledererfaring fra et internasjonalt selskap med over tusen ansatte. I dag gjør hun læring om til praksis i høyt tempo, med klar vilje til utvikling og tro på muligheter som virker smittende. Hun plasserer aldri folk i bås og tar med seg en letthet som skaper god atmosfære og trygghet i prosessen.

Irene Grastveit/Partner

+47 908 65 241
irene@mindup.no

Med 20 års erfaring fra akademia og som konsulent har Irene opparbeidet seg et nettverk av gode relasjoner og en helt unik faglig bredde. Hun har vært innom det aller meste! Like viktig er også hennes genuine interesse for fag og folk som skaper tillit hos enhver kunde, uavhengig av situasjon og prosess.  

 
 

Hilde Sværen Hjulstad/Partner

+47 928 34 470
hilde@mindup.no

Hilde har lang erfaring fra pedagogikk, ledelse og organisasjon. Hun balanserer kunnskap, mot og medmenneskelighet på en måte som gjør at hver enkelt føler seg ivaretatt i prosessen. Hun har en egen evne til alltid å holde fokus på helhet og hensikt, også når det er detaljer i organisasjonen som utforskes.

 
 
Thomas-portrett_2.jpg

Thomas Dorg/Assosiert partner

+47 413 32 627
thomas@dorgremfeldt.no

Thomas har lang og bred erfaring med bistand i krevende og konfliktfylte situasjoner i Norge og i utlandet. Han har en Mastergrad i konfliktløsning fra Universitetet i Bradford, og er høgskolelektor på Høyskolen for ledelse og teologi med ansvar for konflikt og meklingsstudiene. Thomas har videreutdanning i tverrfaglig veiledning og er en erfaren veileder, både for ledere, ansatte og personalgrupper.

 

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

 
 
Dorg-logo.png

Dorg og Remfeldt har lang erfaring fra å bistå i konfliktløsning og mekling og bidrar ofte i vanskelige og fastlåste situasjoner i organisasjoner. Det innebærer både bistand i pågående konflikter og forebyggende gjennom rådgivning, veiledning, kurs og utdanning. Kursene i konflikthåndtering gir studiepoeng. Samarbeidet kommer våre kunder tilgode når situasjonen krever en dyptgående faglig og juridisk innsikt i konflikt på arbeidsplass.

Les mer

 
halogen.png

Halogen er et av de ledende miljøene i Norge på tjenestedesign og er eksperter på å løse problemer i komplekse omgivelser. Halogen holder til i Oslo og Stavanger. MindUp møtes på forståelse for organisasjoner og for komplekse kontekster rundt organisasjoner, Halogen tilfører våre felles kunder ekspertise på tjenestedesign og digitale brukeropplevelser, og MindUp utfyller på ledelse, samarbeid og kommunikasjon i krevende endringsprosesser. 

Les mer

 
mellomrom logo.jpg (db_large).jpg

Mellomrom er ledende rådgivere på utforming av kontorlokaler. De vektlegger brukerinvolvering og grundig kartlegging og analyse for å finne riktig arbeidsplasskonspet. Mellomrom bidrar ofte i store prosjekt der offentlige instanser skal inn i nye bygg. For våre kunder er Mellomrom riktig partner når endringsprosesser også omfatter endring av lokaliteter.

Les mer

 

Referanser

Noen av våre kunder:

 
 

VIL DU HØRE MER?

Vi tar gjerne et uforpliktende møte for å høre om hva organisasjonen du jobber i har behov for, eller for å forklare mer om hvordan vi jobber.

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt!

Navn *
Navn