INGEN LAG BESTÅR AV ÈN PERSON

Du kan være verdens beste alene, og likevel verdens dårligste sammen med andre. Du kan være en del av en gruppe, uten at du er en del av et lag. Og til og med når du er en del av et lag, med lagleder og spilleregler og mål og det hele, så er det ingen garanti for at du er i godt lag. 

Vi jobber med ledelse, kultur og endring for både enkeltindivid, team og hele organisasjoner.

Organisasjonene vi møter kan ha en propp i systemet, en flaskehals, eller et velfungerende team der ting av en eller annen grunn ikke flyter så godt som de kunne, eller burde, gjort. Målet er alltid det gode resultatet, men bevegelsen fra start til mål er sjelden lik. Oppgavebeskrivelsen kan inneholde helomvending, smøring av maskineriet, eller en føre var mot innarbeidelse av onde sirkler. Prosessen inneholder endringer som må til for å ivareta utviklingen til både individ og gruppe. Vi skal ikke skryte på oss god geografisk retningssans, men veien til et godt lag har vi lang og god erfaring med – uansett terreng. 

 

MindUp leverer organisasjonsutvikling på alle nivå og berører tema som:

 • Lederutvikling
 • Fusjon
 • Omstilling og endring
 • Kulturutvikling
 • Nedbemanning
 • Strategi
 • Konflikthåndtering

mindup03.jpg

Du er lederen. Men hvordan leder du?

For å se en organisasjon fra et topplederperspektiv fordrer det at blikket rettes over både team og individ. Hensikt og mål for organisasjonen styrer strategiene. Vi bidrar aktivt inn i toppledergrupper og konsernledelse for å tydeliggjøre hva som er den riktige balansen mellom støtte og utfordring av bedriftens medarbeidere når resultatene skal nås. 

Den faglige plattformen vi benytter i ledergruppeutvikling i toppledergrupper og konsernledelse, er resultat av egen ledererfaring, mange års erfaring med ledere og ledergrupper i privat og offentlig sektor, samt tilpasning til nyere forskning og oppdatert ledelsesfilosofi.

 

Vi styrker ledere gjennom ulike metoder:

 • Effektivitet i ledergrupper
 • Verdibasert ledelse
 • Mestringsledelse
 • Relasjonsledelse
 • Prestasjonsledelse