TEAMUP

Systematisk og målretta arbeid mot varig endring
for å styrke effektiviteten og resultatoppnåelse for teamet.

Baseres på forskningsbaserte målinger som gir et
tydelig og jevnlig oppdatert bilde av teamets styrker og utfordringer.