shutterstock_117131098.jpg

Vi utfordrer, utfyller – og utvikler 

 
 

Et riktig utgangspunkt er helt avgjørende for et godt sluttresultat. Istedenfor å ta én persons perspektiv for god fisk, har vi derfor god erfaring med oppstartssamtaler der hver enkelt deltaker får fortelle sin versjon. Her etablerer vi tillit, samtidig som behovene i gruppen som helhet blir mer konkrete. 

Metodikken og erfaringen vi baserer arbeidet vårt på er faglig forankret i prosesskonsultasjon, der rollen vår bidrar til å holde gruppen samlet samtidig som vi trekker den videre. For at dette skal gi mening, bruker vi en del tid på å etablere en felles forståelse av behovet og sette det hele inn i en faglig sammenheng. Men metodikken vår inneholder også tid til refleksjon (det er faktisk veldig verdifullt å sette seg ned og tenke litt i blant!), aktiviteter som hjelper musklene å huske, forpliktende aksjonsplaner og trening som vil ta gruppen videre også etter at vi har trådt ut av prosessen

ENDRING. ELLER INGENTING.

Det å endre seg er som regel ikke en enkel sak, verken som person eller organisasjon. Alle kan skrive ned en målsetting – men langt mer krevende er det å faktisk gjøre det som skal til for å oppnå det som står på et ark, en tavle eller i et strategidokument. MindUp etablerer en dyp forståelse av organisasjonens behov, hensikt og verdier, nettopp for å kunne skape resultatene som trengs.

Vi vet at mange må innom noen ubehageligheter rundt det at man faktisk skal endre seg. Det kan være en vanskelig erkjennelse å innse at om du ikke vil ha utvikling, så blir det ingen heller. Hvis det ikke skjer en faktisk endring, har vi ikke lykkes. Så du må ikke tro at vi gir oss så lett!